Ledarskap

Kulturens ledarutbildning (1.0)

Kulturens erbjudande

  • Kulturens har verksamhetsmedel för genomförande av folkbildning. Vi avsätter en stor del av våra tillgängliga resurser till genomförande av studiecirklar, annan folkbildning samt kulturprogram och samarbetar med föreningar inom kulturområdet.
  • Vid fyra ansökningstillfällen per år har Kulturens sökbara medel som våra samarbetsföreningar kan söka för olika satsningar, exempelvis särskilda event, marknadsföringsinsatser etc. När en förening blir beviljad medel så blir Kulturens en samarbetspart i genomförandet av aktiviteten.
  • Efter att en cirkelledare genomgått någon av Kulturens cirkelledarutbildningar, får hen rätt att söka individuella kompetenscheckar (max 2800 kronor per person, ledare och söktillfälle, fyra stoppdatum per år).
  • Vi kan också hjälpa till att stödja en medlemsorganisation med framtagande av ett eget studiematerial.
  • Ledare och deltagare i studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet är olycksfallsförsäkrade i anslutning till träffen, inklusive resor till och från.
  • För de sammankomster som behöver ske digitalt, kan Kulturens erbjuda telekonferenslösningar med god kvalitet där ni också får en ljudupptagning från mötet.
  • Kulturens har även en bildbank med verksamhetsbilder av olika innehåll till förfogande.
  • Slutligen kan vi hjälpa till med olika slags avtal som ger rabatterat pris vid exempelvis layout, tryck och större utskick.

"Att som ny förening samarbeta med Kulturens har varit roligt och givande! Som förening har vi fått mycket hjälpsam kunskap och frihet i vårat kulturella skapande. Kulturens respekterar våran arena, lyssnar på våra idéer och hjälper oss att utvecklas." /Bogdan Bizic, föreningen Kulturell Uppercut, Malmö

”För oss som arbetar som cirkelledare i ideella organisationer är det väldigt bra att kunna få en individuell kompetenscheck, så att vi kan förkovra oss inom våra ämnesområden genom att delta i kurser och seminarier.” /Ulla Centergran, Svenska Folkdansringen