Ledarskap

Kulturens ledarutbildning (1.0)

Om anordnarskap

Kulturens verksamhet sker i samarbete med föreningar inom medlemsorganisationer och externa samarbetsföreningar, enskilda föreningar som bedriver kulturverksamhet.

För att göra det tydligt att det är Kulturens som anordnar verksamheten, även om den genomförs i en medlems- eller samarbetsförening, ska samarbetet framgå vid inbjudan, affischering och vid genomförande av kulturverksamhet.

Deltagarna ska veta att det är Kulturens som anordnar och att deltagandet är fritt och frivilligt.