Ledarskap

Kulturens ledarutbildning (1.0)

Ledarskap

Kulturens genomför studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet som utgår från respektive deltagares förutsättningar och önskemål, utifrån devisen fritt och frivilligt. Den enskilde deltagaren formulerar sina mål och det gör även gruppen som sådan. Det personliga mötet och det gemensamma lärandet är centralt.

Inom folkbildningen arbetas det med vuxnas lärande och i en studiecirkel behöver deltagarna vara över 13 år för att räknas som deltagare.

Som ledare i Kulturens folkbildningsverksamhet kan du ha ett

  • pedagogiskt ansvar
  • administrativt ansvar
  • ämnesmässigt och konstnärligt ansvar för gruppens utveckling.

Se filmen nedan (filmen är på engelska men textad på svenska)

 

Ledarskap kan, fast behöver inte vara detsamma som chefskap.

En chef har en formell funktion som innebär ett visst maktutövande, medan ledarskapet avser förmågan att få med sig andra människor i en viss riktning. En förutsättning för att vara en god chef är att du också är en god ledare.

Att leda utan en formell chefsfunktion, kan ofta vara svårare än det traditionella chefskapet. Du är beroende av att människor omkring dig vill vara med att utveckla verksamheten såväl som sig själva och du leder verksamheten framåt med vilja och engagemang.

Ledarskapet inom kulturområdet är brett och har många olika former. Beroende på kulturform och verksamhet, sträcker sig ledarskapet från den samordnande ledaren till den styrande ledaren med konstnärligt ansvar.

Inom Kulturens ser vi vikten av att ledarskapet anpassas utifrån verksamheten som bedrivs. Det centrala är att ledarskapet ska möjliggöra ett bra lärande och en gemenskap för deltagarna i gruppen.