Ledarskap

Kulturens ledarutbildning (1.0)

Normer och förhållningssätt

I Kulturens värdegrund betonas allas lika värde, likabehandling och rättvisa.

All verksamhet ska bedrivas utifrån grundläggande demokratiska värderingar såsom allas lika värde, tolerans och respekt för individen. Det får inte förekomma religiösa eller partipolitiska opinionsbildningar eller påtryckningar.

Diskriminering ska motverkas i enlighet med diskrimineringslagstiftningen och vi ska underlätta för individer och deltagare att utvecklas och uttrycka sig. Kulturens arbetar för en etisk, inkluderande och trygg miljö.

Se presentationen och gör sedan uppgifterna.

 

Reflektionsfråga gruppmedlem

Vem är den typiske medlemmen i er verksamhet?
Fundera t ex utifrån diskrimineringsgrunderna, men tänk gärna ett steg längre: utbildning, kroppsform, speciella egenskaper...

 

Reflektionsfråga marknadsföring

Välj en informationstext eller ett marknadsföringsmaterial som ni använder er av idag (affisch, flyer, hemsida, cd-konvolut etc), fundera på hur du tror att du skulle uppfatta texten om du:

  • var 10 år gammal
  • var 100 år gammal
  • var född i Norrland
  • var född i Tyskland
  • satt i rullstol?

 

Chimamanda Ngozi Adichie: The danger of a single story

Vad händer när det bara är en grupps berättelser som får höras? Chimamanda berättar om vikten av att berätta alla människors berättelse.

(Filmen som är på engelska har svensk undertext. Om texten inte kommer automatiskt; klicka på subtitles, till höger under filmen och välj svenska.)