Ledarskap

Kulturens ledarutbildning (1.0)

Mål eller system?

Hur planerar du bäst din verksamhet? Hur kan du bäst nå dina mål?

Här finner du två helt olika sätt att se på saken!
Vad passar dig?

Forget setting goals

SMART:a mål

personligutvecklingcentrum.se/smarta-mal/

Susan Cain: The power of introverts

Filmen handlar om att vara introvert (inåtvänd) i ett samhälle där extroverta (utåtvända) egenskaper som social kompetens och grupparbete premieras. Susan Cain uppvärderar det introverta genom att visa på fördelar som det introverta tänkandet för med sig, som att kunna tänka mer självständigt till exempel.

Kulturenskurser.se - Grundläggande arrangörskurs

Kulturens erbjuder en digital utbildning inom arrangörskap och publikutveckling med fokus på arrangemang som kulturprojekt.

Kulturenskurser.se - Grundläggande arrangörskurs

Arrangörshandboken

Sidan fungerar som en guide, med tips och råd till alla som vill arrangera levande musik – konserter, klubbar, festivaler etc.

Den riktar sig till alla åldrar, alla genrer och alla nivåer. Nybörjare såväl som vana arrangörer som vill utveckla delar av, eller hela, sitt arrangerande.

De allra flesta tipsen är också användbara även för andra typer av arrangemang, som dans, teater, bildkonst och performance etc.

www.arrangorshandboken.se/