Ledarskap

Kulturens ledarutbildning (1.0)

Rätten att ha sin egen stil

Det spelar visst roll hur du ser ut.

Filmen är på svenska och handlar om rätten att kunna se ut och vara den en vill, berättar gör Miriam "Mirre" Svennehed.

 

Diskrimingeringsgrunderna

Läs mer om diskrimineringsgrunderna:

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/

 

Checklista för tillgängliga arrangemang

Sveriges ungdomsorganisationer har satt samman en checklista gällande tillgänglighet, som du kan använda vid planeringen av ett arrangemang, ett möte eller en studiecirkel.

http://www.kulturens.se/images/downloads/checklista_tillganglighet_opt.pdf

 

Lotta Björkman: Normkritisk pedagogik

Att jobba normkritiskt innebär att du inte fokuserar på personer som är avvikande utan istället väljer att fokusera på normer och maktstrukturer som gör att just dessa personer uppfattas som avvikare och vad detta synsätt sedan får för konsekvenser.

I sitt föredrag menar Lotta att vi måste börja gilla våra misstag om vi skall bli framgångsrika i att jobba normkritiskt. Det är genom misstagen vi får syn på våra normblinda fläckar och blir kvitt en del av våra fördomar.

(Filmen är på svenska med svensk text.)

http://www.ur.se/Produkter/171554-UR-Samtiden-Musikliv-i-balans-Normkritisk-pedagogik