Föreningsutveckling

Driva förening från årsmöte till årsmöte

Att starta en förening

Benson-Kua

Bild: Benson Kua

I den här delen kommer du att få en kort genomgång om hur du startar upp en förening och genomför det första årsmötet