Föreningsutveckling

Driva förening från årsmöte till årsmöte

Varför förening? 

Eric

Bild: Eric

En ideell förening är ett sätt att organisera människor med ett gemensamt intresse. Föreningen är till för sina medlemmar och drivs av dessa. I Sverige har vi ett utbrett föreningsliv som byggts upp under århundraden och som spelat stor roll i utvecklingen av vårt samhälle. 

Det finns många fördelar att organisera sig gemensamt i föreningsform. Den kanske främsta aspekten är dess demokratiska struktur, där föreningsfriheten ger alla rätt att bilda och tillhöra en förening – vilket är en av flera utmärkande delar i den svenska demokratin. 

 

Lagar och regler

Det finns egentligen ingen lag för ideella föreningar, fast i brist på detta brukar lagen om ekonomiska föreningar används som utgångspunkt även om den inte gäller för ideella föreningar. Detta gör att ideella föreningar regleras genom generella principer, föreningssed och rättspraxis (ett samlingsnamn på domar i olika rättsfall). 

Med god föreningssed avses den föreningspraxis som byggts upp under århundradena. Denna har gått i arv genom åren för att många varit engagerade och hittat bra lösningar för sina föreningar. Det finns massor att läsa om god föreningssed på internet, varför vi inte kommer gå in mer på detta i denna kurs.

 

Verksamhet i ideell förening

Det är lätt att tro att ideell verksamhet måste bedrivas idealistiskt, så är det inte. En ideell förening kan bedriva helt kommersiell näringsverksamhet eller för den delen drivas helt idealistiskt. Verksamheten kan skötas av endast frivilliga eller genom avlönad personal. Hur föreningen ska drivas och vad som är dess syfte bestäms genom dess stadgar. 

Allmännyttiga ideella föreningar har däremot alltid ett högre syfte och är därför gynnade skattemässigt. Dessa föreningar ska alltid ha demokratiska grundregler. 

 

Rättskapacitet

En ideell förening är en juridisk person med en så kallad rättskapacitet, vilket betyder att den kan vara arbetsgivare, ansvara för att betala sina skulder med sina tillgångar, vara part inför domstol eller myndigheter och ha lov att äga tillgångar som exempelvis fastigheter.