Föreningsutveckling

Driva förening från årsmöte till årsmöte

Stadgan

Lillian-Vasquez

Bild: Lillian Vasquez

 

Föreningens syfte svarar på frågan varför föreningens finns och vad föreningen jobbar för, vilket ska stå i föreningens stadgar.  

Stadgan är det dokument som lägger grunden för föreningen. Den beskriver:

  • varför föreningen finns
  • vilka beslutande och styrande funktioner som ska finnas
  • bestämmelser om vilka som får vara medlemmar
  • hur långa mandatperioderna för förtroendevalda är
  • hur stadgarna ändras
  • hur föreningen ska upplösas

 

Kalenderår

Det är även i stadgan det står hur föreningens verksamhetsår ser ut, om den har antingen kalenderår eller brutet år.

Brutet år innebär att verksamhetsåret börjar annat datum än 1 januari och att det avslutas 12 månader senare, ett exempel på ett vanligt brutet år är när verksamhetsåret sträcker sig från 1 juli till 30 juni.

 

Revisor

Hur verksamhetsåret ser ut är betydelsefullt för att veta hur bokföringen ska skötas, men även för att veta när på året årsmötet bör ligga. Det är viktigt att tänka på att bokslutet ska hinna bli klart och granskas av revisorer innan årsmötet kan ske. Därför bör det vara en eller ett par månader efter att årsslutet varit.

Om föreningen behöver revisorer eller inte ska framgå i stadgan, men beror även på dess storlek. Om er förening enligt lag behöver ha en auktoriserad revisor eller ej kan ni se på Skatteverkets hemsida.

Oftast har föreningar som saknar lagkrav om revisor ändå en verksamhetsrevisor, eller lekmannarevisor som denna funktion ibland också kallas. Med verksamhetsrevisor menas en person som opartiskt granskar föreningens verksamhet och ekonomi och ger ett uttalande på årsmötet om hur verksamheten under det förra årets skötts.

 

Tillhör föreningen en större organisation, finns det oftast ett förslag på föreningsstadgar hos moderorganisationen (ofta kallade normalstadgar). Om föreningen exempelvis är en lokalförening i RUM, så finns stadgeförslag att hämta från organisationens hemsida.