Föreningsutveckling

Driva förening från årsmöte till årsmöte

Konstituerande möte

 

Adrian-Scottow

Bild: Adrian Scottow

 

Efter det första årsmötet håller styrelsen ett konstituerande möte. Att konstituera betyder att bilda och detta möte är till för att bestämma vem i styrelsen som har vilken roll, vilka som är föreningens firmatecknare, samt om föreningen ska tecknas var för sig eller av flera personer i styrelsen.

Det konstituerande mötet kommer i fortsättningen att hållas av styrelsen efter varje årsmöte eller om styrelse av någon anledning behöver konstituera om sig under året, exempelvis om någon styrelsemedlem flyttar eller om deras roll i styrelsen blir ledig av andra orsaker. 

 

Roller 

Med roller avses allt från ordförande, sekreterare, kassör, till de roller föreningen anser sig behöva. Kanske en PR ansvarig? Vilka roller det konstituerande mötet får hantera beror på stadgarna. Om årsmötet väljer vissa poster, så kan inte det konstituerande mötet välja andra personer från styrelsen till de posterna. Ifall en förening inte vill sätta roller mer än på de tre ovannämnda funktionerna, står övriga styrelsen som ledamöter. En ledamot är en representant eller deltagare. I många föreningar väljs också suppleanter in, det är vikarier för ledamöterna som kan hoppa in i styrelsen om någon ordinarie ledamot inte kan fullfölja sitt uppdrag eller närvara vid ett möte. 

 

Firmatecknare

Föreningens firmatecknare är de som får skriva under kontrakt och andra handlingar i föreningens namn. Det är även dessa som kan sköta kontakt med bank, bidragsgivare och så vidare. Att föreningen tecknas var för sig eller av två personer i föreningen innebär om det räcker med att en firmatecknare skriver under ett avtal eller liknande eller om det behöver vara två som skriva under. Enligt god föreningssed är det alltid minst två firmatecknare men max tre.