Föreningsutveckling

Driva förening från årsmöte till årsmöte

Årsmötet

(rinse)

Bild: (Rinse)

 

Årsmötet är det högst beslutande organet i en förening och till detta möte ska alla medlemmar inbjudas till att närvara.  Det är viktigt att berätta för alla medlemmar att på detta möte är alla medlemmars röst lika mycket värd och att alla medlemmar får komma med förslag och idéer.

För att göra dessa möten intressanta och roliga att närvara vid, kan det vara klokt att ha någon aktivitet i samband med årsmötet. Att sedan bjuda på fika brukar vara en bra mötesöppnare, så att alla är glada när mötet startar.

Årsmötet har mycket formalia och många ord som inte används så ofta i andra sammanhang. Därför är det viktigt att göra mötet lätt att förstå, så att alla medlemmar hänger med. Är det många unga medlemmar eller medlemmar som exempelvis har svårt att läsa, är det bra om alla handlingar läses högt innan beslut tas.

Att använda korrekt terminologi, enligt god föreningssed är att föredra. Detta för att ni ska förstå vad som händer när ni kommer ut i andra sammanhang i samhället. Ett tips för att förenkla är att ha en ordlista på årsmötet så att alla kan förstå orden som används och dess innebörd. Tänk på att uppmuntra deltagarna till att våga ställa frågor, är det en som har en fråga så finns det oftast fler i rummet med samma. Ett förslag på ordlista hittar du i sektionen "Resurser". 

 

Tänk på att kallelsen inför årsmötet måste annonseras i god tid, det står i stadgarna när det senast måste kallas till årsmöte och på vilket sätt det ska göras.