Föreningsutveckling

Driva förening från årsmöte till årsmöte

Valberedning

Yosomono

Bild: Yosomono

 

Valberedningen är en av föreningens viktigaste funktioner. De som sitter i valberedningen har som uppgift att ta fram förslag på föreningens styrelse, samt presentera förslaget för föreningens medlemmar.Valberedningen måste ha koll på föreningens syfte, vad medlemmarna vill, samt vilka typer av personer som behövs i styrelsen för att uppfylla detta. 

För att hitta de rätta kandidaterna måste valberedningen vara aktiv i olika hög grad under året. Det är viktigt att sätta igång i god tid och inte börja jobba strax innan det är dags för årsmöte, då det sällan leder till goda resultat. 

Valberedningen bör ha koll på hur arbetet i styrelsen fungerar med de som sitter idag och höra sig för med alla medlemmar i styrelsen om hur det känns. När de har skapat sig en bild av detta är det dags att kontakta medlemmar som valberedningen tror skulle göra ett bra arbete i styrelsen.

När de har en lista med personer som de vill kontakta är det viktigt att de ställer samma frågor till alla och att de ger tydliga svar om de får frågor. Det är även viktigt att vara tydlig med hur mycket tid som en förväntas lägga ner på arbetet.

Tips på frågor en valberedning bör ställa är:

  • Varför skulle du vilja sitta i styrelsen?
  • Vad tror du att du skulle kunna tillföra?
  • Vad tror du skulle vara svårt med arbetet?
  • Tror du att du har den tid som krävs?