Föreningsutveckling

Driva förening från årsmöte till årsmöte

Styrelsemöten och arbetsmöten

(rinse)

Bild: (Rinse)

 

Att sitta i styrelsen innebär att ha ett gemensamt ansvar för föreningens verksamhet och ekonomi. Drar vi det till sin spets så är ordföranden alltid ytterst ansvarig, men hela styrelsen ansvarar för den dagliga verksamheten. Därför är det viktigt att styrelsen är insatt i alla pågående frågor och har koll på vad som händer runt omkring sin förening.

 

För att hinna med allt detta kommer här ett tips om att skilja på arbetsmöten, där styrelsen jobbar med olika ärenden, och styrelsemöten, där styrelsen tar beslut i olika ärenden.

 

Styrelsemöten

Styrelsemöten är till för att rapportera av projekt det jobbas med just nu, samt ta beslut som rör föreningen. Säg att ett projekt insett att de inte kommer klara av att hålla budgeten och önskar få 20 000 kr till. Då måste styrelsen ta ställning till detta och ta ett beslut om föreningen klarar det eller om arbetsgruppen för projektet måste skära ner sina kostnader. 

Om hela styrelsen är insatt i vilka beslut som ska fattas på mötet och vad som ska diskuteras, kommer ni kunna korta ner tiden för era möten ordentligt. Se därför till att i god tid, ofta innebär det en vecka innan möte, ha alla handlingar klara. Då kan alla berörda läsa dessa i lugn och ro för att få en möjlighet att fundera igenom vad de tycker och tänker tills det är dags för möte.

 

Arbetsmöten

För att få fram material till diskussioner, olika projektgrupper och annat styrelsen behöver göra är det bra att införa arbetsmöten. Där träffas styrelsen och arbetar med sina olika uppgifter, fast inga beslut tas.