Föreningsutveckling

Driva förening från årsmöte till årsmöte

Reflektion

Tor-Lindstrand

Bild: Tor Lindstrand

 

Grattis, nu har du kommit till kursens slutdel. Den examineras med ett quiz där du som minst ska ha sjuttiofem procent rätt av svaren. 

Lycka till!