Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Om mänskliga rättigheter

AFGE---om-mänskliga-rättigheter

Bild: AFGE

 

Vad är mänskliga rättigheter?

Vi kan börja med att titta på filmen nedan för att få en kort sammanfattning:

Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Medlemsnationerna uppmanades att "göra den spridd, känd, läst och förstådd framför allt i skolor och andra undervisningsinstitutioner utan hänsyn till olika länders eller regioners politiska förhållanden". Läs gärna den allmäna förklaringen här.

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. Men att upprätthålla och försvara dessa rättigheter är inte alltid lätt eller tydligt, något som vi kommer gräva djupare i senare i kursen.

För att få en bättre förståelse för hur och varför dessa orättvisor kommer till ska vi i första delen av denna kurs titta på begreppet “normer”.