Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Normer beror på tid och plats

Joel-Henner---Om-normer

Bild: Joel Hinner

 

Eftersom normer skapas och förhandlas i mötet människor emellan är de också föränderliga och ser olika ut beroende på tid och plats. Normer är med andra ord inte universala, och skiljer sig beroende på när och var en befinner sig i människans historia. Därför är normer kring sexualitet eller kön också föränderliga. Begrunda till exempel på dessa reklamaffischer om relationen mellan mannen och kvinnan.

bryt-tredje-upplagan

Bilder: Bryt

Vissa normer, som könsnormerna ovan, har funnits extremt länge och är därför extra svåra att synliggöra och förändra. Samhället vi lever i idag är långt ifrån jämställt mellan könen, varken gällande lika lön för lika arbete, eller hur fördelningen ser ut i styrelserum, på konsertscener, i media och nästintill överallt i våra vardagsliv. Liknande mekanismer gäller för de flesta ojämlikheter - det är skillnad på att befinna sig inom normen jämfört med utanför.

Fastän det kan tyckas som om vi kommit en bit på vägen, så har vi fortfarande långt kvar tills vi uppnår ett samhälle där det inte längre finns normer kring hur ‘killar’ eller ‘tjejer’ bör vara. Titta till exempel på framsidan av två ungdomtidningar publicerade i september 2016 i Storbritannien:

girlslifeboyslife

Bild: Hani Jazzar

Könsnormerna blir mycket tydligare på vad som förväntas om du är ‘tjej’ eller ‘kille’. Skulle du vara en ‘kille’ som bryr sig om sitt hår, eller en ‘tjej’ som vill bli astronaut så hamnar en helt plötsligt utanför vad denna tidning anser vara normen.

Dessa föreställningar färgar sedan våra liv så pass mycket att vissa uttryck och företeelser går förbi nästan obemärkta. Titta till exempel på dessa två platsannonser, och hur de skiljer sig beroende på de olika könen. Lägg också märke till personernas hudfärg, funktion och andra egenskaper:

tjejingenjör_HDR

Bild: BRYT

killingenjör_HDR

Bild: BRYT