Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Övning grupptillhörighet

Mel-Aclaro---övnign-grupptillhörighet

Bild: Mel Aclaro

 

Det kan ibland vara svårt att veta vilka grupper du tillhör, vare sig du själv aktivt har placerat dig i dem eller om andra har placerat en i dem. Ta därför några minuter och skriv ner så mycket du orkar om dig själv, d.v.s. vilka grupper du tillhör. Du ska inte visa upp detta för någon, så var så öppen och noggrann du bara kan.

För att hjälpa dig på traven kommer här en lista på grupper att utgå ifrån, men tänk gärna utanför dessa.

 • Kön
 • ålder
 • sexuell läggning
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktion
 • bakgrund
 • klass
 • intressen
 • etnicitet
 • yrke
 • könstillhörighet
 • geografisk tillhörighet
 • hudfärg
 • musiksmak
 • utbildning.

Ta din tid och var ärlig. Återvänd sedan till denna sida när du är klar.

 

Som du kanske märkte är du en del av många olika grupper. Titta på pappret.

 • Vilka grupper är inom normen?
 • Vilka värderingar har grupperna?
 • Vilka fördomar finns kring dem?
 • Hur skulle ditt liv sett ut om du bytte ut en grupp mot en annan?
 • Betyder grupperna samma sak vare sig du är tjej eller kille?

Det är viktigt att beakta sig själv och de normer man platsar i eller bryter. De definierar hur vi är som människor, vare sig vi är medvetna om det eller ej.

Behåll pappret till slutet av denna kurs och läs det sedan när du är klar.

 • Skulle du skriva samma saker?
 • Har något förändrats?
 • Skulle du använda samma ord?