Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Normkritik

Yuki-Suzuki---Om-normer-1_HDR

Bild: Yuki Suzuki

 

"Det  är   en  skam  att  vi  lever  i  en  tid   då  det  är   lättare  att   spränga  en   atom  än   en  norm"/Albert  Einstein

Istället för att fokusera på de som hamnar i utanförskap borde vi undersöka varför detta sker. Att enbart belysa de grupper som utsätts för diskriminering, förstärker egentligen bara de strukturer som finns. Vi ska undvika ord som ‘tolerans’ och ‘förståelse’ för de utsatta och istället titta på de normer som formar det beteende som leder till utanförskap.

Att ‘tolerera’ någon innebär ju att vi på något sätt accepterar att någon är ‘annorlunda’, eller ‘normavvikare’. Att arbeta inklusivt istället för “vi-mot-dem” och att utmana de normsystem som finns är hörnstenar för normkritiskt arbete.

Att arbeta normkritiskt innebär just att titta kritiskt på de normer som verkar och samverkar i vår vardag. När vi gör det märker vi att de maktförhållanden som råder i vårt samhälle är starkt länkade till de normer vi har.

Men innan vi sjunker djupare i det så kan det vara bra med en sammanfattning av vad vi hittills lärt oss om normer.