Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Den enskilda berättelsen

Alex-Handy---normer

Bild: Alex Handy

 

Att vara i en maktposition, att ingå i normen, innebär ofta (om inte alltid) att man inte bara får beskriva en annan människas berättelse, utan att även göra den berättelsen till den enda som räknas. I filmen nedan beskriver författaren Chimamanda Ngozi Adichie hur hon hela sitt liv har fått höra dessa berättelser om sig själv och sitt land och vad det innebär att låta någon annan beskriva vem du är.

Videon belyser det faktum att mänskliga rättigheter, dvs människors lika värde, blir svårt att uppnå om någon annan redan har berättat och beskrivit din historia. Chimamanda påpekar i slutet av filmen att en “single story” - en enskild berättelse - aldrig kan beskriva en plats eller en grupp, och är således bara till för att spä på de maktstrukturer som redan finns.