Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Sammanfattning normer

Cecilia-Jane-Rucker---Om-normer

Bild: Cecilia Jane Rucker

 

Att arbeta normkritiskt kan vara svårt, speciellt om vi måste ifrågasätta de normer som vi själv är en del av. Förhoppningsvis har du nu en grundläggande bild av hur vårt samhälle både direkt och indirekt använder normer för att beskriva och definiera vad det är att vara ‘människa’.

Ingår du i en norm belönas du, genom acceptans, inkludering och genom att passera obemärkt. Bryter du däremot normen så exkluderas du, blir förlöjligad och i värsta fall utsatt för hot och våld.

När det talas om mänskliga rättigheter är det därför viktigt att betona att alla människor borde få samma möjligheter, oavsett kön, funktion, sexuell läggning, trosuppfattning m.m. Men först måste vi belysa de normer som gett de rådande maktstrukturerna utrymme att få bestämma vem det är som är ‘normal’ och vem som är ‘avvikande’.

Inom kulturen så finns normer överallt. Det kan vara allt från hur en ‘normal’ biobesökare upplevs vara till hur media porträtterar en ‘kvinna’. Inom allt från konst och skönlitteratur till TV-serier och filmer ser vi exempel på hur kultur både bryter de rådande normerna och bekräftar av dem. Ett första steg är att göra kulturen så tillgänglig så möjligt.

I nästa del kommer vi att prata om hur normer formar tillgängligheten i vårt samhälle.