Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Om tillgänglighet

SOZIALHELDEN---om-tillgänglighet

Bild: Socialhelden

 

Begreppet tillgänglighet kan ibland vara svårt att ta in och förstå, speciellt om vi själva befinner oss inom normen. Kortfattat beskrivs tillgänglighet på följande vis i Wikipedia (september 2016):

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning.” 

“Funktionsnedsättning” i sin tur beskrivs av Socialstyrelsen som en “nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga” medans ett “funktionshinder” definieras som “begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”. 

Med andra ord är ett ‘funktionshinder’ enbart är ett hinder när samhället inte tillgängliggörs. Du föds alltså inte med ett funktionshinder, utan det skapas av de begränsningar som finns i vårt samhälle. 

Ett talande exempel på detta ser du i filmen här nedan: 

I filmen här nedan kommer några olika röster om tillgänglighet

 

Olika former av tillgänglighet

De flesta tänker på tillgänglighet som rullstolsramper och hissar. Men att tillgängliggöra samhället till alla medborgare (det vill säga, att alla människor ska ha lika värde och möjligheter) är bredare än så. I kommande sidor följer några exempel på fler sätt att tänka på tillgänglighet.