Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

En gång när jag...

Prairie-Kittin---en-gång-när

Bild: Prairie Kittin

 

Detta är en reflektionsövning som förhoppningsvis ska få dig att tänka på de normer du är en del av och den tillgänglighet som finns i vårt samhälle.

Ta fram något att anteckna på.

Du ska nu beskriva två (eller flera) händelser i ditt liv. Den ena börjar med

  • “En gång när jag passade in...”

medan den andra börjar med

  • “En gång när jag bröt normen….”.

Lägg tid på att leva dig in i situationerna. Efter att du beskrivit situationen, ta en paus och läs igenom det du skrivit. Sedan vänder du på sidan och reflekterar över händelsen.

  • Hur kändes det?
  • Varför valde du just den situationen?
  • Vad för gensvar fick du av din omgivning?
  • Hur tror du det har format dig?

Var så detaljerad och öppen som möjligt.

Vi är alla delaktiga och utanför i olika situationer. Att ha empati för varandra är viktigt för att påbörja resan i att tillgängliggöra vårt samhälle.