Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter och makt

Jenelle-Hayden---discrimination

Bild: Jenelle Hayden

 

Det är viktigt att hela tiden komma tillbaka till mänskliga rättigheter och vad de egentligen innebär.

“Alla människor har lika värde, och därför samma rättigheter och skyldigheter”

Artikel 27 i FN:s Allmänna Förklaring handlar om rätten till kultur, och lyder:

1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.

2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.

Tänk på den synskadade som ville gå på bio.

Om varje film som visas på biografen saknar syntolkning, förutom ett fåtal filmer som visas vid vissa tider och i vissa salar – hur tillgänglig är biografen?

Om rätten till kultur påstår att vi alla har “rätt att fritt delta” så ser vi att olika begränsningar inte inkluderar alla människor fullt ut. 

Detta är en komplicerad fråga, som vi kommer att undersöka vidare när vi pratar om diskriminering.

  • Var lägger samhället eller individerna gränsen för diskriminering?
  • Ska det ens finnas en undre gräns för en verksamhets tillgänglighet?
  • Är det möjligt att göra ett samhälle 100% tillgängligt?