Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

25%-regeln - möjlighet, rättighet och utmaning

luc.muller---Tolerance

Bild: Luc Muller

 

25%-regeln är en metod för att skapa ett kulturliv som speglar befolkningen. Metoden skapades av Cecilia Gärding 2012 i Kulturens projekt Kulturarvsagenter, som drevs med stöd från Arvsfonden. Modellen är den första svenska metoden för inkludering i den svenska kultursektorn.

Metodens huvudsakliga idé är att 25% av Sveriges befolkning har en annan etnisk bakgrund än de kvarvarande, och med grund i det inte ges samma möjligheter att bli kulturkonsumenter, kulturutövare och kulturchefer. Då kulturverksamhet i allmänhet sker genom statliga medel och med uppdraget att representera befolkningen, menar modellen att dessa 25% också bör representeras i kulturlivet.

Metoden baseras på forskning som visar att engagemang i föreningslivet skapar social hälsa, ökad livskvalitet och bredare kontaktnät gentemot arbetslivet. Dessa fördelar når inte alla minoriteter i dagsläget, då dessa är underrepresenterade inom kulturen och samtidigt överrepresenterade kring frågor om ohälsa, depression, arbetslöshet med mera.

25% regeln kan jämföras med de mål om att det ska finnas 50% kvinnor i maktpositioner och i verksamhet, som tidigare etablerats inom jämställdhetsområdet och metoden fungerar på ett liknande sätt.