Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter och intersektionalitet

David-Boté-Estrada

Bild: David Boté Estrada

 

I detta kapitel kommer begreppet intersektionalitet förklaras, samt att du får lära dig om dess koppling till mänskliga rättigheter och hur du kan använda intersektionalitet som ett praktiskt verktyg mot diskriminering.