Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Om intersektionalitet - grupptillhörigheter som samverkar

 

Intersektionalitet

Bild: Hani Jazzar

Vi människor vill gärna kategorisera vår omvärld. Beroende på vilket sammanhang det gäller och vem det är som kategoriserar, kan kategoriseringarna bli olika. Samma människa kan alltså ses av sin omvärld på flera olika sätt.

Den kategori, eller grupp, du hamnar i behöver inte alls stämma överens med din verkliga identitet, utan är ett fack du blir tilldelad utefter hur någon annan ser dig.

Även de gånger då kategorierna stämmer med hur du själv ser dig själv, kan facken bli alltför grovt tillyxade. Säg till exempel att du definieras som ”man”. Gruppen ”män” är ju jättestor och innefattar personer av alla åldrar, klasser, sexuella läggningar och så vidare.

För att förfina kategorierna kan vi använda oss av intersektionellt tänkande, vilket innebär att vi synliggör att varje människa tillhör flera kategorier samtidigt.

Du kanfaktiskt, förutom att vara man, också vara heterosexuell, rullstolsbunden, högutbildad, stadsbo, ensamstående, religiöst engagerad, allergiker, vegan…Alla dessa kategorier samspelar och ger dig fördelar och nackdelar i samhället och ju fler kategorier som belyses, desto djupare bild av dig träder fram.

Genom intersektionella perspektiv kan vi synliggöra, förstå och påverka maktstrukturer, förtryck och värderingar både hos oss själva, inom grupper och i samhället i stort.

Se videoklippet från maktbyrån som beskriver intersektionalitet.