Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Kategorier och positioner

Ludovic-Bertron---den-ideala-kandidaten

Bild: Ludovic Bertron

 

Kategorier hör ihop med positioner. Några är gynnade, andra riskerar att missgynnas. Nu ska vi fläta samman det här resonemanget med det vi tidigare lärt oss om normer.

Om en kategori tillhör normen, är den sannolikt gynnad. Exempelvis finns det just nu en norm inom affärsvärlden som innebär att företagsledare ofta är män. Det innebär inte att alla företagsledare är män, men att det är vanligare än motsatsen.

Avvikande positioner är motsatsen till normen. Om vi fortsätter med exemplet från affärsvärlden så blir då ”kvinnlig företagsledare” en avvikande  position, som riskerar att missgynnas, tilldelas mindre makt och kanske även utsättas för diskriminering.

En kategori kan vi antingen födas in i eller så kan den uppnås i efterhand, men en position och dess tillhörande värde är alltid en social konstruktion. Nedan kan du se hur det ser ut när en person analyserar sig själv eller någon annan ur ett intersektionellt perspektiv och tar hänsyn till varje kategori i relation till normens öga.

Min-egen-position_jamfota_se

Personen i fråga till exempel ser sig själv i normens mitt gällande hens funktionalitet, det vill säga att personen inte upplever några funktionshinder i samhället och gynnas därför i sin position. Däremot ser sig personen som normavvikande, och därför i en missgynnad position, gällande hens kropp, sexualitet och relationer.