Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Övning: Vem är jag – del 2

Philip-Dean---vem-är-jag-del-två

Bild: Philip Dean

 

Utgå från övningen ”Vem är jag” som du gjorde i kapitlet Normer. Det var övningen där du skrev en lista över vilka grupper, alltså kategorier, du tillhör. Utgå sedan från det vi gick igenom på föregående sida, angående positioner och normens öga.

  • Vilka av dina kategorier är inom normens öga? Vilka är utanför?
  • Hur gynnas eller missgynnas du av att tillhöra olika kategorier?
  • Upplever du någon kategori som mer avgörande än någon annan, då det gäller hur du betraktas och behandlas av andra?

Fyll i din egen positionskarta som exemplet på föregående sida:

Positionskarta

Försök se hur olika kategorier samspelar eller motverkar varandra då det gäller att ge dig fördelar och nackdelar.

  • Har det alltid sett ut så här?
  • Hur kommer det se ut i framtiden tror du?