Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Praktisk användning av intersektionalitet

Xavier---'~-Bully-~'-

Bild: Xavier

 

Att arbeta med mänskliga rättigheter inom kultur innebär att tänka intersektionellt. Rent praktiskt kan det dock vara svårt att veta var man ska börja, och vad det egentligen innebär.

Börja med att som inspiration titta och lyssna på Emil Jensens video ”Samma värld”.

Att tänka intersektionellt är det motsatta till de enskilda berättelser människor ofta blir tilldelade. Att jobba intersektionellt är att se dina medmänniskor som unika varelser med många erfarenheter och egenskaper, som tillhör många kategorier samtidigt – sådana som du ser och sådana du inte känner till.

Vi kan inte heller förutsätta att alla människor inom en kategori har samma egenskaper.

Det handlar om empati, att tänka igenom hur de kategorier och positioner du själv tillhör kan påverka dig – de kan inverka på hur du väljer att kategorisera andra och vilket värde och vilken makt du tillskriver deras positioner.