Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Sammanfattning Intersektionalitet

Ted-McGrath---Redress-Project-

Bild: Ted McGrath - Redress Project

 

Begreppet Intersektionalitet kan tyckas vara förvirrande. Det är kanske beror på att vi som människor är oerhört komplicerade och mångfacetterade. Det finns inga enkla beskrivningar som samtidigt är överskridande.

 

I nästa, och sista, del kommer vi att använda dessa koncept när vi pratar om diskriminering.