Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter och diskriminering

mindemo---Discrimination

Bild: mindemo

 

I detta kapitel kommer vi titta närmare på vad de mänskliga rättigheterna säger om diskriminering och hur arbetet mot diskriminering ser ut i Sverige