Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Om diskriminering

Cat-May---bullies

Bild: Cat May

 

Diskrimineringsombudsmannen [DO], definierar diskriminering på följande sätt:

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering./www.do.se

Diskriminering är ur ett juridiskt perspektiv en komplicerad fråga som vi kort kommer att belysa senare i kursen. I grunden handlar det om mänskliga rättigheter, att vara “födda fria och lika i värde och rättigheter” samt om statens ansvar att upprätthålla de rättigheterna.

Låt oss titta på en kort film om diskriminering

Diskrimineringsgrunderna - de kategorier som lagen anser som grund för diskriminering -  har ändrats med åren. Saker som vi idag ser som självklar diskriminering var tidigare helt accepterade.

Ett historiskt exempel på diskriminering av kön, var den folkstorm som följde när en kvinna för första gången läste TT:s nyheter i svensk radio. Lyssna på några av reaktionerna genom att följa denna länk och sedan starta mediaspelaren på Sveriges Radio:s webbplats. 

Att en kvinna hade sänt dagsnyheterna för första gången, var så långt utanför normen att Radiotjänst blev överösta med arga samtal.

Det är vad diskriminering delvis handlar om; normer. Normer styr vad och vem som missgynnas och kränks, såväl som den som gynnas.

Människor som rör sig i normens öga diskrimineras sällan på grund av den position de har i samhället. Det finns väldigt många normer, men bara sju diskrimineringsgrunder.