Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Om fördomar

Judge---fördomar

Bild: Judge

 

Diskriminering har ofta sin grund i fördomar. Alla människor har fördomar och råkar ut för andras fördomar. Fördomar är ofta omedvetna. Diskriminering sker därmed ofta omedvetet.

Både positiva och negativa fördomar kan prägla vårt sätt att beskriva, bemöta och behandla andra.

  • Positiva fördomar riktar sig ofta mot grupper eller individer som har hög status eller som personen med fördomen själv tillhör. Positiva fördomar kan innebära fördelar.
  • Negativa fördomar riktar sig oftast mot grupper som upplevs som ”de andra”och/eller har en låg status. Att drabbas av negativa fördomar kan innebära nackdelar.