Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Var går gränsen för diskriminering?

vargårgränsen1

Det finns en rad regler och villkor som måste vara uppfyllda för att diskriminering ska ha ansetts ägt rum. Vilka regler som gäller har att göra med vilken typ av diskriminering det handlar om.

Vi börjar med att titta på ett konkret exempel om tillgänglighet: Var detta diskriminering eller inte?

Lars-Göran kunde inte komma in i butiken och hans situation var på inget sätt likvärdig med situationen för en person som inte sitter i rullstol. Däremot gjorde säljaren vad hen kunde för att erbjuda en jämlik situation – hen visade olika byxor och hjälpte till vid betalningen (om än Lars-Göran var tvungen att lämna ut sin kod). Byxköpet kunde genomföras och enligt lag var detta därför inte diskriminering.

Även om köpet inte kunnat genomföras hade faktiskt inte butiksägaren blivit dömd ändå. Butiksägaren ägde nämligen inte själva lokalen, som var grunden till otillgängligheten, och kunde således inte dömas.

Dessutom hade butiken färre än tio anställda, vilket gör att de är undantagna från lagen om diskriminering på grund av otillgänglighet.

Detta är ett exempel på den snårskog som diskrimineringslagen innebär. Ändå ska vi nu dyka ner i några olika kriterier för diskriminering.