Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Att motverka diskriminering

Aditya-Prabaswara---självreflektion

Bild: Aditya Prabaswara

 

Det är ofta en utmaning att arbeta mot diskriminering, speciellt inom kulturområdet. Att vara så inklusiv och tillgänglig som möjligt innebär att ständigt se över rådande normer och maktstrukturer. Det innebär också att hela tiden vara öppen för förändring och välkomna omarbetningar av nuvarande arbetssätt.

Framförallt handlar det om att vara lyhörd och observant kring områden där diskriminering kan ske och sedan våga säga ifrån, både som kulturell utövare, ledare, eller konsument.