Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Kursutvärdering

Mike-Liu---utvärdering

Bild: Mike Liu

 

Kursen avslutas med en kursenkät. Tack för att du hjälper oss i arbetet med att förbättra kursen, dina åsikter är viktiga. De insamlade svaren kommer att användas i kursens fortsatta utvecklingsarbete.

Om du inte ser enkäten, prova att ladda om din webbläsare.