Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Resurser

Stewart-Butterfield---resurser

Bild: Stewart Butterfield

 

Här har vi samlat olika former av resurser som kan hjälpa dig i ditt arbete med att identifiera och motarbeta diskriminering. 

 

Litteratur

  • ”BRYT! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet” av Forum för levande historia och RFSL Ungdom, 2011, tredje upplagan.
  • ”O/lika – interaktiva metoder att använda i arbetet med fördomar, normer och diskriminering” av Cecilia Elmqvist
  • Människorätt : grundbok om mänskliga rättigheter av Jesper Hansén, Sandra Karlsson, Anna Massarsch, Linda Robertsson, Ulrika Strand
  • “TANKEBANKEN – Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring” av Milena Kraft et al. Utgivet av Sverok och Ung Media Sverige 2015 inom NAB-projektet