Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Hur går valberedningsarbetet till

 

I stora drag kan valberedningsarbetet sägas bestå av ett antal olika moment som behöver behandlas steg för steg.

 

Här nedan finns ett förslag på dessa moment och några frågor att svara på under varje del.

 

1. Synliggöra valberedningen så att föreningens medlemmar kan lämna förslag på kandidater

 • Hur ska föreningens medlemmar få information om den nya valberedningen (hemsida, nyhetsbrev och så vidare)?
 • Vad behöver föreningens medlemmar veta för att kunna lämna sina förslag på kandidater till valberedningen? 

 

2. Sammanställning av föreningens verksamhet 

 • Hur ser föreningens grundverksamhet ut och vilka projekt eller särskilda insatser sker i föreningen?
 • Vilka är föreningens medlemmar som föreningens verksamhet når idag?
 • Vilka samarbetspartners har föreningen? 

 

3. Sammanställ föreningens vision och riktning 

 • Vad vill föreningen genomföra på kort och lång sikt, vad ska vara sant som inte är sant idag?
 • Vilka målgrupper vill föreningen nå i framtiden? 

 

4. Skapa en gemensam bild av föreningens nuläge

 • Hur ser valberedningens gemensamma uppfattning om föreningen ut?

 

5. Utvärdera den sittande styrelsens arbetsinsats 

 • Hur har närvaro och engagemang hos den sittande styrelsen varit?
 • Vilka förtroendevalda har föreningsuppdrag och hur har det genomförts?
 • Hur har styrelsen arbetat för att nå årsstämmans mål, föreningens syftesbeskrivning och föreningens vision? 

 

6. Leta fram och nominera kandidater 

 • Vilken kunskap behöver föreningen och vem har den kompetensen?
 • Vilka i styrelsen vill och är lämpade för omval?
 • Vilka nätverk behöver den nya styrelsen för att nå föreningens mål och vilka kandidater har det nätverket? 

 

7. Presentera valberedningens förslag för årsstämman 

 • Hur kan kandidaterna presenteras på ett visuellt sätt?
 • Vad behöver årsstämman veta om kandidaterna för att kunna ta beslut om val? 

 

Vi kommer att gå in mer på detta senare i kapitlet ”Valberedning i praktiken”