Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Övning 2: uppdragsbeskrivning

 

Föreställ dig att föreningen som du agerar valberedare åt, har så många tänkbara kandidater till varje post att du behöver kriterier till de olika positionerna för att effektivt kunna hantera alla ansökningar. 

  • Vilka förtroendeuppdrag är det som ska tillsättas i föreningen? 
  • Skriv en kortfaddad arbetsbeskrivning för varje position i punktform
  • Skriv ned hur mycket tid du bedömer att det behövs i snitt per vecka för respektive förtroendeuppdrag
  • Vad tycker du krävs i varje position ifall en person ska göra det uppdraget riktigt bra? 

Summera ovanstående punkter till en arbetsbeskrivning. Den kan du använda som utgångspunkt när du letar kandidater till respektive förtroendeuppdrag.