Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Valberedning i praktiken

 

Detta kapitel kommer att ge handfasta tips för hur valberedningen kan lägga upp och genomföra valberedningsarbetet.