Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Valberedningens första möte

 

Ofta kan valberedningen vara ny inför såväl varandra som valberedningsarbetet i stort. Därför är det alltid bra att börja med att presentera sig med varandra.

Här är några frågor som kan vara en bra utgångspunkt under presentationen: 

  • Namn, ålder och boendeort 
  • Vad tror du att du kommer tillföra till valberedningen? 
  • Vad fick dig att tacka ja till uppdraget? 

När ni som sitter i valberedningen har en uppfattning om varandra, är det dags att planera det praktiska arbetet. På följande sidor ger vi förslag på hur arbetet kan läggas upp.