Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Årsplan

 

Det är vanligt att valberedningen arbetar fram en egen årsplan som grund för sitt arbete. Det är en arbetsplan med viktiga hållpunkter över året som hjälper valberedningen att planera och sprida ut sitt arbete.

En vanlig modell för årsplanen är att använda ett årshjul eller en så kallad årssnurra. Det är ett strategiskt planeringsverktyg som utgår från ett visuellt kalenderhjul, där valberedningsarbetet planeras in.

Här kan du ladda ner ett förslag på en årsplan som valberedningen i Kulturens region norr använder, dokumentet är i .docx format.