Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Arbeta i gemensamma dokument

 

Genom att arbeta i gemensamma dokument i en molntjänst, slipper ni skicka dokumenten mellan varandra och med det kravet på kompatibla versioner av ordbehandlaren som används eller operativsystem.

En annan fördel är att det ofta går att lägga in kommentarer eller frågor direkt i dokumentet, så att övriga i valberedningen kan kommentera eller svara på frågorna i anslutning till dokumentet när det passar dem.

 

Några vanliga tjänster som används är följande: