Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Sekretess och fattade beslut

 

Generellt är föreningar till för dess medlemmar och av den anledningen motiveras transparens av demokratiska skäl. 

Ett undantag från detta är frågor som faller in under Personuppgiftslagen (PUL). PUL har som syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter (1§ PUL). 

Det finns även en praxis inom föreningslivet att frågor som är under diskussion kan hållas hemliga om det anses befogat, när beslutet väl är taget kan det sedan offentliggöras. 

 

Hur valberedningen förhåller sig till sekretess varierar i olika föreningar. Ett vanligt förhållningssätt är att valberedningsarbetet bedrivs under sekretess angående interna diskussioner, omdömen och namnförslag.