Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Att hitta nya förtroendevalda

 

Det finns många sätt att hitta nya förtroendevalda, här nedan listas några.

 

Uppsökande verksamhet 

Ett av de bästa sätten att hitta nya personer att nominera till styrelsen, är att arbeta uppsökande. Det innebär att aktivt leta efter personer med den kompetens som efterfrågas, utanför de nätverk som vanligtvis används för att hitta kandidater. 

 

Förslag från medlemmar 

Genom att fråga medlemmarna i föreningen går det att få många tips på personer som kan vara tänkbara kandidater till förtroendeuppdragen som ska förnyas. 

 

Återval av sittande förtroendevald 

Ofta kan förtroendevalda ställa upp för omval. Om de anses som en lämplig kandidat av valberedningen behöver inte någon ytterligare person nomineras till den positionen. 

 

Förslag från avgående förtroendevalda 

Det är också en god idé att fråga förtroendevalda som inte ställer upp för omval om de har några rekommendationer på andra personer som valberedningen kan fråga. 

 

Förslag från styrelsen

När valberedningen träffar styrelsen så är det en god idé att lyssna av deras förslag på kompetens som krävs och personer som de tror kan fylla det behovet.