Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Tydliga informationskanaler

 

En informationskanal är ett medium som förmedlar ett budskap. Detta kan med andra ord beskrivas som; vem är det som kontaktar vem, om vad och hur går den kontakten till?

Genom att bestämma hur valberedningen ska kommunicera sinsemellan och med föreningens förtroendevalda, medlemmar och övriga personer, så säkerställs det att information hamnar rätt och att det sker en tydlig dialog inom valberedningen och med omvärlden. 

En grundregel är att svara alla kandidater som ställer sig till valberedningens förfogande och det hjälper att använda en mall så att alla får samma svar. Det är också bra att utse en person i valberedning som är ansvarig för alla externa kontakter. 

Några frågor att samtala om inom valberedningen:

  • Hur ska valberedningen kommunicera med varandra?
  • Hur ska valberedningen kontakta förtroendevalda i föreningen? 
  • Hur ska valberedningen kontakta medlemmar i föreningen? 
  • Hur ska valberedningen kontakta eventuella kandidater att nominera? 
  • Hur ska valberedningen återrapportera arbetet till styrelsen eller föreningens medlemmar? 
  • Hur ska valberedningen informera och handskas med kandidater som inte är med i valberedningens förslag?