Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Presentation av kandidaterna

 

När valberedningen behandlat alla kandidater och satt samman ett förslag på förtroendevalda, ska det skickas skriftligen till styrelsen i god tid så att det kan redovisas för medlemmarna tillsammans med stämmans handlingar.

Saknas det kandidater, så är det upp till valberedningen att fylla platserna. En valberedningen får med andra ord inte komma till årsmötet och meddela att det inte finns nominerade till det val som ska hållas på stämman. 

 

I valberedningens förslag ska valet av kandidater motiveras, av den anledningen är det viktigt att:

  • framställa kandidaterna på ett likartat sätt 
  • att motiveringarna är ungefär lika långa 
  • att informationen är likartad och kopplas till föreningens verksamhet just nu

Syftet med förslaget är att underlätta för medlemmarna att rösta, utgå av den anledningen från vad medlemmarna behöver veta för att kunna ta ett bra beslut och låt det vägleda er när ni skriver förslagets motiveringar. 

 

Det finns många sätt att presentera nomineringarna för föreningens medlemmar. Det vanligaste är att nomineringarna redovisas i ett skriftligt förslag som skickas ut tillsammans med stämmans handlingar, fast här sätter bara fantasin gränser.

Andra sätt att presentera valberedningens förslag är genom affischer, broschyrer, superhjältekort, små kortfilmer, mingel i anslutningen till årsmötet, pod som intervjuar de nominerade kandidaterna och så vidare.