Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Förtroendevalda med arbetstid för specifika uppdrag

 

Det är vanligt att frågan om att ge förtroendevalda arbetstid för ett specifikt uppdrag kommer upp i en styrelse eller som en förfrågan till valberedningen. Fördelarna kan tyckas vara många då det inte behöver ske någon rekrytering, kanske kan bli mindre kostsamt än om en extern person ska göra jobbet och arbetet kan ofta sätta igång omgående.

Generellt så är det dock problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv om styrelsen beslutar att ge ett avlönade uppdrag till sig själva. Av den anledningen är det lämpligast att hitta en person utanför styrelsen som kan göra det specifika uppdraget och detta bör också vara en del i valberedningens förslag ifall frågan kommit upp. 

Kulturens förhållningssätt till denna fråga är att i undantagsfall tillåta låg tjänstgöring om det anses motiverat. Detta beslutas separat från fall till fall av förbundets verksamhetschef eller verkställande utskott.