Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Kursutvärdering

 

Kursen avslutas med en kursenkät. Tack för att du hjälper oss i arbetet med att förbättra kursen, dina åsikter är viktiga. De insamlade svaren kommer att användas i kursens fortsatta utvecklingsarbete.

Om du inte ser enkäten, prova att ladda om din webbläsare.