Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Årsstämman

 

I denna del av kursen tar vi upp valberedningens roll innan, under och efter årsstämman.